Echt mooi zijn ze niet, maar wel heel aandoenlijk. Nest met tenminste acht jongen!