KENNISMAKING

Visie

Vanuit de overtuiging dat mensen beter functioneren wanneer ze weten waar hun talenten en kwaliteiten liggen, wil INZICHT consulting ondersteuning bieden aan mensen en organisaties bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Daardoor kan worden bereikt dat deze mogelijkheden optimaal en gemotiveerd  benut worden.

Werkwijze

INZICHT consulting
biedt coaching, advies en training aan particulieren en organisaties.

Elk traject bestaat uit een aantal standaard onderdelen, die hun waarde hebben bewezen. Inzicht wordt verkregen in de eigen kernkwaliteiten, valkuilen, motiverende omstandigheden, talenten en waarden. Daarbij  wordt gebruik gemaakt van de DISC methode. Andere instrumenten worden ingezet als dit past bij de doelstellingen en de situatie.

De doelstellingen worden vooraf vastgesteld, zodat begeleiding op maat gegeven wordt. Na inventarisatie van uw vragen volgt een plan van aanpak. De lengte van het traject is afhankelijk van wensen en doelen.

Kennismaking

In 2006 is Reina Folkerts gestart met INZICHT consulting. Daarvoor woonde zij jarenlang in het buitenland en werkte in de internationale hulpverlening. Teruggekomen in Nederland werd Reina verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van grootschalige noodhulpprogramma’s in landen als Rwanda en Soedan. Gaandeweg groeide het inzicht hoe belangrijk competente en
gemotiveerde medewerkers zijn voor het goed functioneren van een organisatie of onderneming en  het belang van goede ondersteuning voor deze medewerkers. Om haar kennis en ervaring meer praktisch toegespitste inhoud te geven volgde Reina de Masteropleiding Managing Human Resources. Daarnaast heeft zijn de opleiding tot gecertificeerd DISC trainer voltooid, in 2011 aangevuld met SIM licentie. Ook heeft zij de opleiding voor oplossingsgericht coachen en de leergang Spiritueel Leidinggeven (methode Anselm Grun) gevolgd.
Regelmatig volgt Reina trainingen en workshops om als trainer en coach optimaal vakbekwaam en toegerust te blijven.


Werkstijl

De werkstijl van Reina Folkerts kenmerkt zich door betrokkenheid, zorgvuldigheid, rust, respect en vertrouwen, ge´nspireerd vanuit een christelijke levensvisie. Door haar mensenkennis, professionaliteit en levenservaring kan zij een goede bijdrage leveren aan de persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling van mensen en organisaties.


terug naar boven