organisatieadvies

Waardoor wordt het succes van uw organisatie bepaald?

 

Voor een groot deel door de mensen die er werken!

Mensen die flexibel kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en wisselende omstandigheden.

Competente medewerkers die garant willen staan voor de kwaliteit van het werk!

Het succes van uw organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de vraag of uw medewerkers hun werk goed en met plezier kunnen doen.

Mensen functioneren beter:

 • Als ze gemotiveerd zijn.
 • Als ze hun kwaliteiten en talenten ten volle kunnen inzetten in hun werk.
 • Als ze in staat zijn om richting te geven aan hun eigen ontwikkeling en inzicht hebben in de omstandigheden die hen daarbij motiveren.

Zulke medewerkers zijn voor uw organisatie van onschatbare waarde!

Vragen

 • Heeft uw organisatie zulke succesvolle en gemotiveerde medewerkers en kunt u ze vasthouden?
 • Kunnen ze zich ontwikkelen in hun functie en hebben ze plezier in hun werk?
 • Hebben ze geleerd flexibel in te springen op nieuwe uitdagingen?

Onder deskundige begeleiding van INZICHT consulting wordt gewerkt aan:

 • Het stimuleren van individuele medewerkers om hun eigen kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.
 • Het ondersteunen van leidinggevenden bij de ontwikkeling en verdieping van hun leiderschapskwaliteiten en -vaardigheden.
 • Het ondersteunen van teams in het doorbreken van ineffectieve patronen en het versterken van de onderlinge samenwerking en communicatie.
 • Het adviseren en ondersteunen van de directie bij de ontwikkeling en implementatie van organisatie- en personeelsbeleid.

INZICHT consulting werkt daarbij langs het volgende traject:

 • Na inventarisatie van de wensen wordt een plan van aanpak opgesteld.
 • De doelstellingen worden vooraf vastgesteld, zodat begeleiding op maat gegeven kan worden.
 • Er wordt resultaatgericht gewerkt, met aandacht voor verschillende oplossingsrichtingen.

 

d i e n s t e n