ORGANISATIES

Misschien....

..... hebt u een medewerker in dienst die niet goed op zijn of haar plek zit. Die onzeker is of niet goed functioneert. Of iemand die veel potentieel heeft en toe is aan een volgende stap binnen de organisatie, maar die nog niet helder voor ogen heeft wat hij of zij wil. Of iemand die nog slechts de tijd 'uitzit' en bij wie de passie geheel is gaan ontbreken.

Invloed op motivatie en betrokkenheid

Deze geschetste situatie kan veel invloed hebben op de motivatie van de medewerker en op diens betrokkenheid bij de organisatie. Zaken die (veel) energie en geld kosten. En waarbij ook vaak belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zulke zaken verdienen het om met zorgvuldigheid, deskundigheid en betrokkenheid te worden aangepakt.

INZICHT consulting verleent de volgende diensten aan organisaties (individuele medewerkers, leidinggevenden, teams en directieleden):

INZICHT consulting heeft voor verschillende opdrachtgevers in diverse bedrijfstakken opdrachten uitgevoerd.

Voor verdere informatie, maak een afspraak voor een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek.

 

d i e n s t e n