wat is disc?

Wat is het DISC Persoonlijkheids Profiel Systeem®?

Het DISC Persoonlijkheids Profiel Systeem® is een instrument om het eigen gedragsprofiel in kaart te brengen.
Het instrument is in 1920 ontwikkeld door William Marston en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. DISC heeft internationaal erkenning verworven vanwege de nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is geen test en er is geen sprake van het “beste” profiel.

De DISC bestaat uit twee vragenlijsten op grond waarvan zeer nauwkeurig kan worden bepaald wat uw persoonlijkheidssterkten zijn en welke gedragstijl uw voorkeur heeft.
Door inzicht te krijgen in wat uw eigen stijl is en welke effecten uw gedrag kan hebben op anderen, kunt u uw sterke kanten verder ontwikkelen en leert u het beste uit uzelf te halen!

Waar staat DISC voor?

disc test

 
D - Dominant of Directief
Gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van eigen doelen en resultaten.

I - Invloedrijk of Interactief
Gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Geven open en optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beÔnvloeden of te overtuigen.

S - Stabiel of Servicegericht
Gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creŽren. Geduldig, kunnen goed luisteren. De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren.

C - ConsciŽntieus of Kwaliteitsbewust
Gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig. De nadruk ligt op het consciŽntieus werken volgens regels en procedures.
Toepassingsmogelijkheden binnen organisatie en bedrijf

Binnen bedrijven en organisaties kan DISC worden ingezet bij assessment-trajecten. Ook is het een uitstekend instrument bij het coachen van medewerkers. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.
DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking versterkt en kan een team optimaal functioneren.

Voor verdere informatie over DISC en de diverse toepassingsmogelijkheden kunt u voor een vrijblijvend gesprek contact met ons opnemen.