INZICHT consulting

Vanuit de overtuiging dat mensen beter functioneren wanneer ze weten waar hun talenten en kwaliteiten liggen, biedt INZICHT consulting coaching, training en advies aan particulieren, organisaties en bedrijven.

De dienstverlening richt zich op het ontdekken en ontwikkelen van talenten en persoonlijkheidssterkten en het (her)vinden van plezier en voldoening in de persoonlijke- en werksituatie.

‘Open en betrokken in een sfeer van vertrouwen’.


Werkwijze

Elk traject bestaat uit een aantal standaard onderdelen, die hun waarde hebben bewezen. Inzicht wordt verkregen in de eigen kernkwaliteiten, valkuilen, motiverende omstandigheden, talenten en waarden. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de DISC.

De doelstellingen worden vooraf vastgesteld, zodat begeleiding op maat gegeven wordt. Na inventarisatie van de vragen volgt een plan van aanpak. De lengte van het traject is afhankelijk van wensen en doelen

Referenties