Professional Consulting

Privacy verklaring

Privacy verklaring INZICHT consulting

INZICHT consulting hecht groot belang aan ieders privacy en neemt hiervoor haar verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij van onze klanten alleen die gegevens verzamelen die u als klant ons aanlevert en relevant zijn voor onze dienstverlening.

Dit zijn:

  De offerte waarin wij de dienstverlening beschrijven
  Curriculum Vitae van de klant
  Ingevuld inschrijfformulier met klantgegevens
  Onderzoeksresultaten
  Reflectieverslagen van de klant
  Rapporten aan de opdrachtgever

INZICHT consulting verzamelt deze gegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Gegevens worden onder meer gebruikt voor het verzenden van een factuur, verzenden van een nieuwsbrief, afstemmen data of wijzigingen van afgesproken data van een traject, cursus, training of leergang en voor contact per telefoon of e-mail.

INZICHT consulting geeft gegevens van klanten en opdrachtgevers slechts na uw instemming door aan andere partijen.

Fysieke gegevens worden bij INZICHT consulting in een afsluitbare kast opgeslagen. Digitale gegevens worden bewaard in een beveiligde Cloud-omgeving.
Offertes en facturen worden conform de vereisten van de fiscus zeven (7) jaren bewaard. Maximaal vijf (5) jaar na afloop van de dienstverlening worden alle overige gegevens (zowel fysieke als digitale) verwijderd. Op schriftelijk verzoek van de klant worden de gegevens eerder verwijderd. U, als klant, heeft het recht uw gegevens in te zien.

De door INZICHT consulting verzamelde persoonlijke gegevens zijn te allen tijde opvraagbaar voor u als klant. Ook respecteren wij uw recht op ‘vergetelheid’. In dat geval verwijderen wij al uw gegevens uit onze fysieke en digitale dossiers. Wij vragen u dan wel om identificatie.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

Benieuwd wat INZICHT consulting voor jou kan betekenen?

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek